OM OSS

Våre konsulenter har industrierfaring og bistår ulike firmaer med rådgivning, oppsett og prosesser knyttet til Produktlivssyklysen.

PER REIDAR ØRKE

Per Reidar er MSc i kybernetikk fra Universitetet i Stavanger.  Diplomen omhandlet fjerndiagnostikk av roboter og hovedvekten av studiet var på datateknikk.

Per Reidar har lang erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse fra industrien. Han var med i den enorme veksten i Hitec (i dag NOV) og fikk være med på teknologifronten innen styring og automasjon. Han har også vært leder for produktutviklingsavdelingen i Laerdal Medical. De siste 15 årene har Per Reidar drevet start-up virksomhet innen fornybar energi og medisinsk teknologi.

Per Reidar brenner for «produktstyring». Norge trenger en transformasjon fra store prosjekter til volumproduserte produkter. For å klare dette trenger vi å endre «mindset» til å fokusere på det som er viktig for å lansere et produkt, nemlig god styring fra produktide, til lansering, produksjon og til slutt, terminering. Sammen med "mindset" trenger man gode verktøy, og i disse verktøyene må man implementere gode prosesser.

Per Reidars styrke er å kunne kombinere den industrielle erfaringen med å bygge og implementere gode og effektive prosesser. Han har fugleperspektiv på problemstillinger, tør å se ting fra nye sider, og kan forstørre løsningsrommet.

JØRN STANGELAND

Jørn har lang erfaring med produktutvikling og prosjektledelse innenfor flere industrier. Han startet karrieren med å designe og programmere kontrollsystemer fra alt mellom små maskiner, robotstyringer og kraftverk til prosessanlegg. Han har en god prosessforståelse både teknisk og organisatorisk.

Jørn jobber for at prosesser og arbeidsoppgaver skal gjøres så enkle og effektive som mulig uten at det skal gå på bekostning av informasjon. En effektiv måte for å få til dette er å ha et fleksibelt system i bunn, men hvor enn lager en portal som er optimalisert for de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. På denne måten blir arbeidsoppgavene enkle og effektive, men samtidig får en mulighet til å hente synergier siden dataene er en del av et større system. Målsetningen er at kvaliteten på oppgavene øker, mens tidsforbruket går ned.

Han liker å utfordre dagens prosessløsninger, og om argumentasjonene er «Det er slik vi alltid har gjort det» gir det Jørn en ekstra trigger på å se om det er mulig å optimalisere prosesser, tekniske løsninger eller arbeidsmetodikk.