Lett å produsere, finne og validere

Stålkontroll på Dokumentasjon handler om å:

  • Få oversikt over all tilgjengelig dokumentasjon
  • Unngå feil i versjonshåndtering
  • Sikre riktig tilgangsstyring
  • Ha full sporbarhet i endringer
  • Følge oppsatte maler slik at dokumenter får riktig format og utseende

PROfolio hjelper dere å få Stålkontroll på Dokumentasjon slik at Prosjekter og Produktutvikling blir riktig gjennomført på bakgrunn av riktig og oppdatert informasjon til enhver tid. Det skal være lett å produsere dokumenter ut fra allerede oppsatte maler og man skal ikke være i tvil om hvilken informasjon som er riktig, hvem som har tilgang og hvilken versjon som er gjeldende.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere å få Stålkontroll på Dokumentasjon!

Eller les mer om Highstage sin dokumentmodul.