Styr produktporteføljen, utvikling og support

Stålkontroll på produktledelse handler om å:

  • Kjenne og forstå sitt eget produkt, sett med brukernes og kundenes øyne
  • Styre produktet slik at det treffer kundenes/brukernes behov
  • Sørge for at produktet kommer på markedet mens mulighetsvinduet er åpent
  • Kvalitetssikre produktutvikling ved hjelp av et godt oppbygd produkthierarki

PROfolio hjelper dere å styre produktene dere utvikler i riktig retning, med en god plan (roadmap).

Vi hjelper dere å få stålkontroll gjennom oversiktlige produktstrukturer, gode prosesser for release og godkjenninger, samt kvalitetskontroll for å levere i tide og sikre konkurransefortrinn.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere å få Stålkontroll på Produktledelse!