Vi tilbyr rådgivning, konsulentbistand og softwareplattform innen flere områder

PROfolio gir deg stålkontroll på...

STÅLKONTROLL PÅ PRODUKTLEDELSE

Styr produktporteføljen, utvikling og support

Vi hjelper dere å ta stålkontroll gjennom oversiktlige produkterstrukturer, gode prosesser for release og godkjenninger, samt kvalitetskontroll for å levere i tide og sikre konkurransefortrinn.

STÅLKONTROLL PÅ BILL OF MATERIALS

Aldri mer BOM i Excel

Om produktet er komplekst eller enkelt; nøkkelen til kvalitet og gode marginer ligger i stålkontroll på BOM (Bill of Materials). Vi gir deg verktøyet og metoden for å bygge opp robuste BOM-strukturer, tilrettelagt for variantstyring, stukturert release og sporbarhet.

STÅLKONTROLL PÅ DOKUMENTASJON

Det skal være lett å produsere dokumentasjon, og man skal ikke være i tvil om hvilken informasjon som er riktig

Vi hjelper dere med Stålkontroll på dokumentasjon slik at Prosjekter og Produktutvikling blir riktig gjennomført på bakgrunn av riktig og oppdatert informasjon til enhver tid.

STÅLKONTROLL PÅ PROSESSER

Verdiene skapes i dine sentrale forretningsprosesser

Vi gir deg stålkontroll på disse for å sikre topp kvalitet og maksimale marginer. Du får full status over alle prosesser, hvem som er ansvarlig og hvilke tidsfrister som gjelder. Og du får et verktøy til å strømlinjeforme utførelsen av prosessene.

STÅLKONTROLL PÅ OPPFØLGING

Ditt rykte formes etter hvor god du er på å følge opp dine kunder

Vi hjelper deg med å framstå som en produsent med stålkontroll. Henvendelser behandles profesjonelt. Dokumentasjon er oppdatert, sporbar og på stell. Og du bygger en platform for å levere tjenester etter at produktet er levert.

STÅLKONTROLL PÅ LEVERANDØRER

Majoriteten av feilene skjer i innkjøpskjeden

Med hjelp fra oss kan dere få stålkontroll på leverandører og innkjøpskjede. Vi gir dere verktøy til å gjøre kontinuerlig evaluering av leverandører, til å sikre at korrekt underlag og dokumentasjon følger ordren, og til full sporbarhet i kommunikasjonen med leverandøren.

PROfolio referanser...

Hva har vi hjulpet kundene våre med

Cubility har brukt Highstage PLM i mer enn 10 år

Hovedfokus i Cubility har vært en transformasjon fra å være et prosjektdrevet selskap til å bli en strømlinjeformet produktleverandør.

Profolio har bruk Highstage til å bygge robuste produkststrukturer, strukutrerte release-prosesser og støtte for ettermarked og salg. Systemet er integrert mot Xledger ERP.

Future Production måtte ta kontroll over dokumentene i prosjekter

Future Production er en ledende leverandør av løsninger til boreindustrien.

De hadde et behov for å få bedre grep på dokumentene i prosjektene. Og de ønsket å knytte dokumentene sammen med prosjektinformasjon fra Axapta.

 

Intelligent Mud Solutions valgte å ta stålkontroll tidlig

IMS visste nøyaktig hvilke grep de ønsket å ta allerede i produktutviklingen. Profolio hjalp dem med å få kontroll på dokumentasjon og hovedarbeidsprosesser.

 

Komplett Design Controls i Highstage

Excitus utvikler medisinskteknisk utstyr med ekstreme krav til kontroll og sporbarhet. De bygger komplett Design Controls funksjonalitet og sporbarhet i Highstage.

I denne løsningen er det implementert sikker og sporbar elektronisk signatur, ihht til de strengeste amerikanske krav fra FDA.

Dwellop har fått stålkontroll på sine prosjekter

Dwellop kjørte et stort implementasjonsprosjekt hvor Highstage og Xledger erstattet 7 andre systemer. Ved å ta ned antall systemer har de vunnet store driftsfordeler og fått langt bedre oversikt og informasjonsflyt.

Eksempel: Dwellop sparer et ukeverk per prosjekt bare på mer effektivt innkjøp

Tidewave følger opp sine leveranser i felt

Tidewave utvikler og leverer vendemadrasser for å unngå liggesår for langtidspasienter. De har implementert sitt QMS (Quality Management System) i Higshtage. I tillegg følger de opp alle sine leverte produkter i Highstage, og bygger sporbarhet fra brukshistorikk til design.

PROfolio svarer...

For å vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift å få stålkontroll, ta kontakt på skjema under