Informasjonsstyring

Info man 1Informasjonsstyring (= IG = Information Governance) handler om å produsere informasjon på en slik måte at alle alltid finner rett informasjon fort når man trenger dem, uten å være i tvil OM det er rett informasjon. Dette er noe alle vet men som det syndes så enormt mye mot. Og vi vet det alle med oss selv, at vi BURDE ha bedre styring på informasjon.

Problemet er ikke at det "syndes" mot dette, men konsekvensene. TIl slutt blir alt slurv med informasjonsstyring synlig på bunnlinjen

  • Medarbeiderne bruker for mye tid på å finne ut hvor de skal lagre ting, hvor den rette malen er, hvilke informasjon som skal fylles inn, etc
  • Medarbeiderne bruker for mye tid på å finne informasjon. Ofte finner de duplikater, og det tar mye tid å finne ut hvilken som er den gyldige
  • Medarbeiderne har ikke informasjon om hvilken status informasjon har. Er den ferdig? Er den godkjent? Forkastet? Man kan komme til å starte aksjoner på grunnlag av dårlig informasjon
  • Prosjekter blir gjennomført og produkter utviklet på grunnlag av feil informasjon, fordi informasjonen ikke var tilgjengelig, var tvetydig eller at status ikke var kjent
  • Man kan tape kontrakter fordi man blir avslørt å ikke ha kontroll på styrende dokumentasjon og HSEQ-records

Alt dette vet vi, men hvorfor gjør vi ikke noe med det? Er det inntrykket av at det er uoverstigelig utfordring? At det er dyrt? At man mister kontrollen (sammenlignet med de fine mappene på C-driven)? At et skikkelig dokumentkontrollsystem er så avansert at de fleste vil kvie seg for å bruke det?

Det er sant at det krever innsats, men ikke på langt nær så mye som man tror. Det er mye mer viktig med VILJEN, at ledelsen VIL. Da er den største hindringen overvunnet, og man har gode sjanser for å lykkes med en implementasjon.

Hva PROfolio tilbyr

  • Rådgiving informasjonsstyring
  • Bistand organisering av informasjon
  • Implementasjon av informasjons-/dokumentsystem
  • Praktisk igangkjøring og tilpassing av informasjonssystem

8 reasons you need a strategy to manage information

Before it is too late....

(klikk på bildet)

Info man 2