IP-styring

IP (Intellectual Property = patent, varemerke og design) handler om å skape verdier, ingenting annet. Og det er bare en av innsatsfaktorene for å skape verdier. Innsats, et godt produkt, tilstedeværelse i markedet, timing, kvalitet, osv. er alle vitale innsatsfaktorer. Men om ditt selskap har som mål å få en størst mulig exit-verdi eller børsverdi, kan god IP være essensielt.

IP oppstår ikke i en organisasjon av seg selv. Selv ikke i kreative organisasjoner. Det krever bevissthet og struktur. Man bør ha en IP-strategi som er satt av ledelsen, og som etterleves og brukes. Dette handler om to ting:

 • Prosedyrer og systemer som fanger opp ideer og løsninger som kan være patenterbare
 • Kultur for innovasjon og kreativitet, samt å fokusere på lønnsomme anvendelser av disse, og som har "radaren" på hele tiden for å fange opp om det finnes ideer og løsninger som burde vært beskyttet. Ingenting er lettere enn å lage en organisasjon som ikke skaper, som ikke utvikler seg.

Samtidig er det viktig å vite når man IKKE skal patentere, for patentering er dyrt. Man skal ikke patentere dersom

 • Man ikke har tenkt å gå inn i et marked
 • Man ikke kommer til å lansere et produkt som er beskyttet av patentet. Patenter har svært sjelden en verdi i seg selv. Det som gir verdi (f.eks. exitverdi) er vellykkede, gode produkter som har suksess i markedet og som er backet av et sterkt patent.
 • Man ikke har utsikter til å få et sterkt patent
 • Man ikke har kompetanse til å utnytte det eller forsvare det
 • Man har tenkt å melke produktet i mer enn 20 år. Gode eksempler på produkter som satser på hemmelighold istedenfor patent er Mustads fiskekroker og Coca Cola

For å gjøre det enda mer innviklet, så kan det være strategiske grunner til å patentere

 • Skremme konkurrenter
 • Skaffe Freedom To Operat (FTO)

 

Hva PROfolio tilbyr

 • Rådgiving og bistand for implementering av IP-kultur
 • On-demand IP management (kundens representant mot patentbyrå)
 • Alle typer IP-arbeid (patentsøknader, mothold, juridiske forhold) gjennom partner Kransell&Wennborg

Tesla gir bort sin «Wall of patents»

Klikk på bildet

One Comment

 1. Pingback: Nyttårsforsetter? | Profolio

Comments are closed.