Infographics: Why do Top Performers use PLM

Autodesk har laget en presentasjon som viser hvordan Top Performers utnytter PLM til å selge mer, utvikle billigere og produsere mer effektiv.

Jeg sier ikke at dere skal gå til Autodesk, men æres den som æres bør…..

Klikk her for å finne presentasjonen (PDF for nedlasting):