Action Modulen i Highstage hjelper arbeidsflyten i den nye Corona-hverdager

Hjemmekontor er blitt hverdagen for mange, og flere vil oppdage at den naturlige arbeidsflyten ikke vil være like lett å gjennomføre når folk sitter spredd. Teams, zoom og andre video/chatte funksjoner hjelper oss med tanke på å gjennomføre møter, men oppfølging av arbeidsoppgaver, delegering av ansvar og det å vite hva status er på ulike saker er ikke like lett når man ikke kan rope ut i kontorfellesskapet eller stikke hodet inn på kontoret til folk.

Med Action Modulen i Highstage kan man enkelt sette opp prosesser og følge opp enten det er kundeklager, prosjekter, produktutvikling, salgssyklus, eller fysiske oppgaver som må gjøres.

Noen av fordelene med Action modulen er:

  • Sett opp så mange steg man selv ønsker pr. aksjonstype
  • Obligatoriske felt, oppgaver og/eller dokumenter før man kan gå videre til neste steg eller lukke aksjonen
  • Tidsfrister med hvem som er ansvarlige for hvert steg
  • Automatisk genererte e-postvarslinger
  • Mulighet for å sende egne e-poster direkte fra aksjonen med eller uten vedlegg
  • Regulatorisk samsvar ved hjelp av sporbare prosesser

Prøv Action modulen i dag og opplev stålkontroll på prosesser i organisasjonen!

Kontakt oss for en demo og tilbud på action-modulen i Highstage.