At de TØRR……

At de tørr – hva da?

Satse tid, penger, ekteskap og venner på å bygge opp en business uten beskyttelse. Som å hoppe i fallskjerm uten fallskjerm? Som å sage over greina man sitter på? Ikke helt. Ikke for alle. For det viktigste for å lykkes er jo som alltid innsats, målrettethet, fokus, stamina og guts. Men fallgruvene er mange for den som ignorerer det som kan bidra til en bærekraftig, varig verdi. Som ikke er avhengig av grunderens tilstedeværelse og inspirasjon.

Mer konkret? Bare i hovedpunkter foreløpig. For jeg har tenkt å utdype mer i blogger framover.

  • Dokumentkontroll – hva om man gjør leveranse basert på den gamle spec’en.
  • Kvalitetsstyring – hva om man taper kontrakten fordi du blir tatt med buksene nede (sovende kvalitetssystem uten bevis for at det blir brukt)
  • Complience (som det heter så fint) – hva om man styker på produktgodkjenningen – og ikke kommer på markedet i det hele tatt
  • IP-styring – hva om man har verdens beste produkt, bare for å oppdage at konkurrentene popper opp (og en av dem har faktisk patent)
  • Produktledelse – hva om man har verdens beste produkt, men ikke klarer å kommunisere det til markedet

Say no more. Her er det mange emner å grave i. Og de har alle temmelig enkle løsninger. Løsninger som du med enkelthet mestrer.

Hvis du gidder.

Hvis du ikke bare er så tøff at du TØRR å ta disse sjansene.