Motstand mot nye ideer som funksjon av antall ledelsesnivåer

Man må bare le av denne tweeten. Men den inneholder er dyp sannhet, desverre. Og denne sannheten får konsekvener; nemlig at det ikke lar seg gjøre å bygge en kultur for innovasjon og endring i slike firmaer. Det er ikke disse firmaene som kommer til å overleve endringer på best mulig måte. Hva som trengs? […]

Continue reading

At de TØRR……

At de tørr – hva da? Satse tid, penger, ekteskap og venner på å bygge opp en business uten beskyttelse. Som å hoppe i fallskjerm uten fallskjerm? Som å sage over greina man sitter på? Ikke helt. Ikke for alle. For det viktigste for å lykkes er jo som alltid innsats, målrettethet, fokus, stamina og […]

Continue reading

Velkommen

Velkommen til bloggen til PROfolio. Hovedemner for blogging vil være informasjonsstyring, IP-styring og produktstyring. Men andre interessante emner vil nok dukke opp, både populærvitenskaplige, om sosiale medier og IT og hva som helst annet. Heng med…..

Continue reading