Hvordan skremme investorene dine

Endelig har noen trodd på visjonen din og puttet penger på deg. Kontrakten og betingelsene var ikke lette å svelge, men nå har du frie hender og de midlene du trenger for å nå målet ditt. Du har fått med deg de beste folkene på teamet, og marked, gull og grønne skoger vinker i det fjerne.

Det er bare et produkt eller to som skal utvikles først.

Lett! Walk in the Park! Piece of Cake!

…eller: Som å leke sisten i et minefelt…..

Første forsinkelsen var lett å forklare. Det kom noen kommentarer fra styret, noen furer i en panne, men de lot seg overtale til at ditt og datt var litt vanskeligere enn antatt. Pust ut. Kjør på.

Neste forsinkelse var verre, for nå skulle det begynt å komme inntekter. Selv verdens beste team – eller kanskje SPESIELT verdens beste team – er ikke lette å styre og ha oversikten over. Vanskelig å vite akkurat hvor langt de har kommet, liksom. De står jo på kveld etter kveld. Men nå MÅ bare neste milepæl møtes, ellers………..er kassen tom.

Tredje krise: Kunden har fått teste null-versjonen og det var ikke det produktet de ville ha. Teamet ditt har forelsket seg i nye funksjoner de selv ønsket, og du hadde ikke styrke nok til å stå imot. Eller, du visste det ikke engang. Hvem vil ikke elske den og den funksjonen, sa de. Scope-creep, heter det. Kos med teknologi for andres penger. Dine og investorenes penger. Nå er de brukt opp. Investorene er i harnisk og de har blitt nervøse. De HAR mer penger, men de har mistet ganske mye av tilliten til både deg og teamet. De har en uggen følelse av at du ikke har kontroll. Så når de kommer med mer penger er verdisettingen MYE lavere, betingelsen verre og plutselig sitter du fullstendig utvannet. Og du har krøpet hos kunden for å unngå at de hever kontrakten.

Fjerde krise: Produktet virker, men det passerer ikke sertifiseringen. Hvem kan vel tenke på å designe for regulatorisk samsvar oppi alt dette? Investorene, hvis de er profesjonelle, trekker seg ut. Hvis de ikke trekker seg ut, er det ny, stor utvanning. Dette er helt uten styring. Firmaet er verd lite og ingenting. Du fortsetter slik du begynte, men tomme lommer og et fullt hode.

Endelig: Klar for markedet. Hvilket marked? Hvem har kommunisert med markedet i dette kaoset? Og hvem har fulgt med på konkurrentene? Du har mistet mulighetsvinduet. Ingen vil ha det produktet som kommer to år senere og ikke har noe nytt å tilføre.

Game over…..

 

Det er uhyre lett å skremme investorene dine. Jeg har vært der selv. Har måttet svelge lavere og lavere prising for hver emisjon. Fordi VI ikke leverte.  Fprdi VI ikke hadde kontroll.

 

Hvordan kan man skaffe seg bedre kontroll? Her er det bittelille, superkonsentrerte kurset: Ved å styre som de proffe produktutviklerne. Bygg en engineering-BOM basert på et avbalansert og realistisk kravsett (husk de regulatoriske kravene). Gi engineering-BOM’en visibilitet og mulighet for oppfølging. Følg opp hvert element gjennom gransking og godkjenning, og hold orden på statusen til hele produktet. Dokumenter alle komponenter. Hold orden på revisjoner, både av spesifikasjoner og design. Styr (unna) endringer. Kjør mange og gode design review. Hold teamet ansvarlig for framdrift og leveranser.

Start-ups sparer der det går an. Men ikke spar på god styring og verktøy for produktutvikling og produktstyring. Og kombiner det gjerne med en «lean» prosess som har fokus på kunden.